Er is minder geld voor professionele zorg. Mensen moeten bij een tijdelijke of lichte zorgvraag een beroep doen op hun netwerk. Maar wat als familie ver weg woont of het aan dit eigen netwerk ontbreekt? Dit vraagstuk is niet van zorginstellingen, de gemeente of welzijnsorganisaties, maar van de samenleving als geheel! Kunnen en willen we meer omzien naar elkaar? Welk onbenut zorgpotentieel is er aanwezig in buurten? Online zijn we meer in verbinding dan ooit te voren, terwijl het contact tussen buren niet vanzelfsprekend is. Het ontbreekt ons als samenleving aan ‘handelingsrepertoire’. Met onze aanpak doorbreken we dit ongemak.

De kracht van onze werkwijze hebben we laten zien in een straat in de volksbuurt Wipstrik-Zuid in Zwolle. Hier onderzochten we tussen augustus 2015 en januari 2016 welke concepten/ideeën/interventies helpen om buren meer bij elkaar te betrekken. In de straat plaatsen we een buurtkast waarin al onze bedachte vormen een plek kregen. We hebben ontdekt dat mensen graag iets voor hun buren willen doen, maar dat de drempel om zelf om hulp te vragen hoog is. Ook hebben mensen weinig contact met hun buren, terwijl ze hier wel naar verlangen. Goed contact met de buren is belangrijk om gemakkelijker om hulp te vragen. Buren zijn geen mantelzorgers maar ze kunnen het netwerk en het welzijn van iemand met een lichte zorgvraag wel vergroten en versterken. Lees het artikel uit de Stentor over welke beweging in de straat wij hebben helpen nudgen!

Andere fysieke en/of sociale constructies van een buurt vragen om hele andere ontwerpen en zetjes dan de ontwerpen we voor de volkswijk ontwikkelden. Van februari 2016 – juni 2016 waren we aan de slag in een flatgebouw in de Aa-landen in Zwolle. Gevolgd door een onderzoek in een nieuwbouwwijk in Holtenbroek in Zwolle, samen met studenten Zorg en Welzijn (SAW) van het Deltion College. Onze handen jeuken om andere buurten te onderzoeken en verder te bouwen aan betekenisvolle netwerken tussen buren. Kijk bij Onaf om te zien hoe je met ons mee kunt doen.

We ontsluiten de resultaten van ons onderzoek en onze verrassend andere aanpak graag in ‘workouts’ social design, bijvoorbeeld voor professionals van de toekomst, wijkteams en woningbouwcorporaties. Dit deden we eerder voor Deltion College Zwolle (zorg en welzijn), Saxion Hogeschool (urban studies), gemeente Zwolle (wijkteams) en Delta Wonen en Openbaar Belang.

buurtkast contactversterkers

Lees hier over privacy van de buurtbewoners en onze partner licentie.