We maken onze concepten en reframes in co-creatie met de bewoners uit de buurten die we onderzoeken en met andere betrokkenen. Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan in een straat in de volkswijk Wipstrik-Zuid in Zwolle, waar we een kast vol moderne alibi’s voor sociaal contact ontwierpen.

Andere fysieke en/of sociale constructies van een buurt vragen om hele andere ontwerpen en zetjes dan de ontwerpen we voor de volkswijk ontwikkelden. Van februari 2016 – juni 2016 deden we onderzoek in een flatgebouw in de Aa-landen in Zwolle.

Op dit moment voeren we het onderzoek uit in een nieuwbouwwijk in Holtebroek in Zwolle, dit doen we samen met acht studenten Zorg en Welzijn (SAW) van het Deltion College.

We willen graag nog heel andere soorten buurten onderzoeken zoals een Vinex-wijk en het buitengebied. Onze ambitie; Dat we daarna weten voor ‘heel Nederland’ hoe je meer burencontact op gang kunt brengen.
Kom zeker nog eens kijken voor de nieuwe concepten en reframes die we met de buren hebben ontworpen!