Onaf

Onze voorstellen, ideeën en social designs zijn bewust onaf. En wel op drie manieren: we willen steeds een volgende stap zetten met onze aanpak, onze ontwerpen zijn prototypen, en we nodigen partners uit om mee te doen.

De volgende stap

We willen graag de volgende stap zetten in ons project, zodat we de concepten en reframes die we ontwerpen samen met de bewoners uit een specifieke buurt, op maat kunnen maken voor heel andere buurten. Met deze ontwerpen willen we de mogelijkheden tot contact vergroten. Ons doel is netwerken te maken die worden ingezet bij lichte zorgvragen en andere vormen van burenhulp. Dit doen we door aan te sluiten bij wat er al in een straat gebeurt en dit een extra zetje te geven. Wanneer je de buren kent vraag je veel gemakkelijker om hulp als dat nodig is. We zijn er achter gekomen dat burencontact niet vanzelfsprekend is en de stap richting contact ongemakkelijk gevonden wordt. Met de veranderingen in de zorg moeten we meer een beroep doen op de mensen om ons heen, maar hoe werkt dat; het vragen en aanbieden van lichte ondersteuning en hulp? Wij willen dit ongemak doorbreken. We werken hierin graag samen met gemeenten, zorgorganisaties of andere partijen die op heel lokaal niveau mensen bij elkaar willen betrekken.

Prototypen

Onze alibi’s creëren een context voor nieuw contact in een buurt. We willen deze alibi’s dan ook kunnen gaan inzetten in iedere buurt in Nederland. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld een buurtkast ontwikkeld die een plek heeft gekregen in de straat. Deze zit vol met inspirerende ideeën voor meer contact in de buurt. Er zitten gekke dingen in, het zet mensen aan het denken en het is uitnodigen om er je eigen draai aan te geven. Ook zit er veel oningevulde ruimte in de kast. Op deze manier is alles wat we ontwerpen altijd onaf, het blijven prototypen. Omdat we ervan overtuigd zijn dat wanneer we iets te ver of te goed vormgeven de mensen om wie het ons werkelijk gaat zich niet uitgenodigd voelen er zelf verder mee aan de slag te gaan. En dat is nu juist wel onze bedoeling!

toolbox

Partner worden van jouw zorg is mij een zorg?

We zijn niet gebonden aan een organisatie. Jouw zorg is mij een zorg is een collectief van zelfstandig ondernemers. We geloven in de kracht van netwerken en op die manier hebben we ook partners bij de verschillende artistieke onderzoeken gevonden. Onze plannen zijn onaf, zodat anderen erbij in kunnen stappen. We hebben een aantal leidende principes voor onszelf heel helder en zoeken samen naar de meeste meerwaarde van de resultaten van ons onderzoek voor onze partners.

We zijn bijzonder trots op onze partner van het eerste uur Tippiq. Door hun lef en geloof in ons zijn we ver gekomen! Gemeente Zwolle deed mee in het vervolg van het onderzoek. Het onderzoek in Holtenbroek in Zwolle was een partnerschap tussen Gemeente Zwolle en het Deltion College. De meerwaarde van onze aanpak ontstaat ook in de interactie tussen deze partners.

Werk jij voor een organisatie die een verrassende partner zou kunnen zijn voor Jouw zorg is mij een zorg? We komen graag met je in contact! Met een mix van onverwachte partijen bij elkaar werken we niet aan best-practises maar aan next-practices voor meer sociaal contact in wijken en netwerken voor mensen met een lichte zorgvraag.

Tippiq Alliander partner Jouw zorg is mij een zorg gemeente zwolle partner Jouw zorg is mij een zorg Windesheim partner Jouw zorg is mij een zorg

Lees hier over privacy van de buurtbewoners en onze partner licentie.